Złożenie skargi

Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika.

Skargę na naruszenie przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia nr 261/2004/WE można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego tylko i wyłącznie w sytuacji:

  • Odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera.
  • Odwołania lotu.
  • Dużego opóźnienia lotu.

Formularz skargi:
pdfformularz_skargi.pdf549.86 KB

Do skargi powinni Państwo załączyć:

  • Kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika.
  • Kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika na reklamację.
  • Kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.
  • Podanie (skarga) wniesiona do Prezesa ULC powinna być wniesiona na piśmie oraz własnoręcznie podpisana przez wszystkich wnoszących, albo ich pełnomocnika.
  • Podanie (skarga) wniesiona do Prezesa ULC drogą elektroniczną powinna być podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, może być również złożona za pomocą profilu zaufanego e-puap.

Ponadto: postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa ULC decyzji administracyjnej, w której Prezes ULC określa zakres naruszenia i termin jego usunięcia.

Skargę wraz z załącznikami należy wysłać do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na adres:

ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Składanie skarg drogą elektroniczną >>>

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK