Ciągła zdatność do lotu

Program Obsługi Technicznej
Pokładowy dziennik techniczny
Zdatność do lotu
Wykaz organizacji
Personel przeglądu zdatności do lotu
Wytyczne oraz komunikaty Prezesa ULC 


Nadzór nad zdatnością do lotu i utrzymaniem ciągłej zdatności statków powietrznych zarejestrowanych w Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych (LTR) w kraju i za granicą, prowadzony w imieniu Prezesa Urzędu przez Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych (LTT-1):

 • dla statków powietrznych wykorzystywanych w zarobkowym przewozie lotniczym, skomplikowanych technicznie statków powietrznych z napędem silnikowym oraz statków powietrznych z silnikami turbinowymi realizuje bezpośrednio LTT-1;
 • dla pozostałych statków powietrznych realizują LTT-1 oraz Delegatury Terenowe ULC zgodnie z podziałem administracyjnym dotyczącym miejsca stałego bazowania statku powietrznego lub siedziby organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.

Prowadzony nadzór obejmuje między innymi:

 • orzekanie na wniosek właściciela / użytkownika lub organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu o zdatności technicznej statków powietrznych będących w eksploatacji:
 • wydawanie / odnawianie ważności świadectwa zdatności do lotu (CofA);
 • wydawanie eksportowych świadectw zdatności do lotu (ExCofA);
 • zatwierdzanie warunków do lotu i wydawanie "Zezwoleń na loty" (PtF);
 • wydawanie "Zezwoleń na lot w szczególnych okolicznościach" (SPtF);
 • wykonywanie przeglądów zdatności dla statków powietrznych nie wykorzystywanych w zarobkowym przewozie lotniczym (non CAT) o MTOM≤2730 kg;
 • wydawanie poświadczeń przeglądu zdatności do lotu (ARC – EASA form 15A);

 • kwalifikowanie personelu wykonującego przeglądy zdatności do lotu i przedłużającego ważność poświadczeń ARC - nadzór prowadzi Inspektorat Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością (LTT-2);

 • zatwierdzanie programów i zmian do programów obsługi technicznej i programu niezawodności;

 • zatwierdzanie pokładowego dziennika technicznego i jego zmian dla zarobkowego transportu lotniczego i jeśli jest to wymagane dla działalności zarobkowej innej niż zarobkowy transport lotniczy;

 • zawieszanie / cofanie wydanych dokumentów zdatności;

 • monitorowanie ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego obejmujące inspekcje statków powietrznych:
 • przeprowadzane podczas obsługi technicznej, obejmującej w całości wybrane aspekty zdatności do lotu statku powietrznego;
 • przeprowadzane na płycie podczas użytkowania statku powietrznego, przeprowadzone w celu monitorowania widocznego stanu zdatności do lotu statku powietrznego;
 • opiniowanie Listy Minimalnego Wyposażenia (MEL) oraz wniosków o wykonywanie operacji specjalnych w zakresie zdatności do lotu statków powietrznych - nadzór prowadzi Departament Operacyjno-Lotniczy (LOL);

 • monitorowanie raportowania i analizę usterek odłożonych na podstawie zastosowania procedury jednorazowego przedłużenia czasu na usunięcie usterki;

 • analizę w porozumieniu z Inspektoratem Certyfikacji Wyrobów Lotniczych (LTT-3) zgłoszeń zdarzeń lotniczych dotyczących poważnych uszkodzeń i usterek stwierdzonych na statkach powietrznych i określanie działań korekcyjnych, które powinny być podjęte, jeśli zdarzenia te mają wpływ na zdatność do lotów.

 

Druki i wzory dokumentów

Program Obsługi Technicznej

Wniosek o Zatwierdzenie programu obsługi technicznej na zgodność z Part-M / PL-6

docxplik do pobrania91.73 KB

Lista kontrolna zatwierdzania Programu obsługi technicznej i/lub Programu niezawodności

docxplik do pobrania85.46 KB

Lista kontrolna zgodności Programu obsługi technicznej / Programu niezawodności

docxplik do pobrania82.64 KB

Wzór programu obsługi zgodnego z PL-6
pdfplik do pobrania377.48 KB

 

Zalecany wzór programu obsługi technicznej zgodny z Part-M AMC M.A.302(e) dla statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym

docxPI-G-V-14-30-POT-Part-MotCMPA36.docx88.77 KB

Zalecany wzór Bazowego programu obsługi technicznej zgodny z Part-M AMC M.A.302(e) dla statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym
docxplik do pobrania76.65 KB

 

Wzory karty zatwierdzenia Programu obsługi technicznej i/lub Programu niezawodności
docxplik do pobrania36.83 KB

 

(zatwierdzenie bezpośrednie)

docxplik do pobrania36.71 KB

 

(zatwierdzenie pośrednie)

docxplik do pobrania29.83 KB

(zatwierdzenie programu niezawodności)

 
Pokładowy dziennik techniczny


Wniosek o Zatwierdzenie pokładowego dziennika technicznego
docxplik do pobrania75.47 KB
Wzory karty zatwierdzenia Pokładowego dziennika technicznego
docxplik do pobrania36.64 KB
(PDT zgodny z M.A.306)
docxplik do pobrania36.93 KB
(PDT zgodny z wymaganiami krajowymi)

 Zdatność do lotu

Wniosek o wydanie pozwolenia na tymczasowe odstępstwo (Exemption) od istotnych wymagań, ustanowionych w Rozporządzeniu Podstawowym 216/2008 i jego przepisach wprowadzających
docxplik do pobrania62.33 KB
Wniosek o wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia zdatności do lotu
docxplik do pobrania74.29 KB
Rekomendacja do wydania poświadczenia przeglądu zdatności do lotu
docxplik do pobrania252.01 KB
Wniosek o wydanie Zezwolenia na Loty
docxplik do pobrania63.97 KB
Wniosek o Zatwierdzenie warunków wykonywania lotu dla Zezwolenia na loty
docxplik do pobrania100.23 KB
Wniosek o wydanie Świadectwa Zdatności do lotu (EASA)
docxplik do pobrania78.36 KB
Wniosek o wydanie świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego przeznaczonego na eksport
docxplik do pobrania72.29 KB
Wniosek o wydanie / odnowienie ważności Świadectwa Zdatności do lotu statku powietrznego zgodnego z Aneksem 8 ICAO
docxplik do pobrania68.27 KB

Wniosek o wydania Zezwolenia na loty w szczególnych okolicznościach
docxplik do pobrania68.1 KB

 

Organizacje zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

Wykaz uprawnień EASA_Part MG

pdfplik do pobrania219.08 KB


Wykaz uprawnień krajowych, ANEKS II_Part MG
pdfplik do pobrania89.72 KB


Wykaz certyfikatów nieważnych
pdfplik do pobrania62.75 KB


Wykaz organizacji zarządzania ciągłą zdatnością CAMO wg PL-6
pdf plik do pobrania 42.68 Kb
Druk EASA ULC form 2
docplik do pobrania244 KB

 Personel nominowany / przeglądu zdatności do lotu

 

EASA form 4 wraz z instrukcją
docxplik do pobrania66.41 KB

(Form 4)

pdfplik do pobrania226.55 KB
(Instrukcja)

Formularz weryfikacji ARC
docxplik do pobrania21.07 KB

Procedura przeglądu zdatności do lotu wykonywanego przez personel Part-66 dla statków powietrznych ELA1
pdfplik do pobrania666.61 KB

Listy kontrolne przeglądu zdatności wykonywanego przez personel Part-66 dla statków powietrznych ELA1
docxplik do pobrania95.75 KB

(Raport z przeglądu zdatności do lotu SP ELA1)docxplik do pobrania72.85 KB

(Raport z oględzin fizycznych – dotyczy SP innych niż balony)

docxplik do pobrania61.05 KB

(Raport z oględzin fizycznych – dotyczy balonów)


docxplik do pobrania60.44 KB

(Przegląd statku powietrznego ELA 1 - wykaz niezgodności)

  Wytyczne oraz komunikaty Prezesa ULC

 

Informacja z dnia 15.05.2013 roku dotycząca stosowania gaśnic halonowych i ich zamienników na pokładach statków powietrznych
 pdfplik do pobrania99.36 KB

Wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie stosowania Biuletynów Serwisowych
pdfplik do pobrania1.6 MB

 Wytyczne nr 8 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie specjalnych programów obsług strukturalnych
pdfplik do pobrania -Wytyczne nr 8
docxFormularz oceny ryzyka50.37 KB

docxBrak przeciwskazań technicznych35.77 KB

Wytyczne nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie okresów międzyremontowych silników tłokowych
pdfplik do pobrania4.89 MB

Wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego
pdfplik do pobrania12.91 MB

1. Książka statku powietrznego2.24 MB
2. Książka silnika2.21 MB
3. Książka śmigła2.12 MB
4. Status dyrektyw zdatności315.55 KB
5. Status modyfikacji i napraw318.2 KB
6. Status zgodności z POT311.81 KB
7. Status podzespołów o ograniczonym czasie użytkowania336.8 KB
8. Wykaz odłożonych obsług311.88 KB
9. Pokładowy dziennik techniczny2.52 MB
10. Karta podzespołu o ograniczonym czasie użytkowania322.05 KB

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK