Urząd

Informacja dla klientów Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca sposobu składania skarg i wniosków na działalność ULC i jego pracowników

Uprzejmie informujemy, że do koordynacji rozpatrywania skarg i wniosków na działalność Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jego pracowników wyznaczone jest Biuro Dyrektora Generalnego ULC.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków w ULC odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

UWAGA:

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji tradycyjnej osoby wnoszącej skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  • listownie na adres:

Urząd Lotnictwa Cywilnego

  1. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
  • za pośrednictwem wybranych narzędzi komunikacji elektronicznej:

Aby przesłać skargę bądź wniosek na elektroniczną skrzynkę podawczą, należy opatrzyć pismo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  • Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej – ePUAP [www.epuap.gov.pl]

Aby złożyć skargę bądź wniosek przez ePUAP, należy zatwierdzić pismo przy użyciu profilu zaufanego lub opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  • pismem złożonym osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Flisa 2 w Warszawie (w poniedziałki w godz. 8:15-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:15-16:15)
  • ustnie do protokołu – w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Flisa 2 w Warszawie (w poniedziałki w godz. 8:15-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:15-16:15)

Uprzejmie informujemy, że od połowy czerwca br. Urząd Lotnictwa Cywilnego mieści się przy ul. M. Flisa 2 w Warszawie. Kod pocztowy: 02-247. Numery telefonów do Urzędu pozostają bez zmian.

Informujemy również, iż w związku z przeprowadzką, najbliższa sesja Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniach od 13 do 31 lipca br.


Pokaż ULC - nowa siedziba na większej mapie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK